THE STRUCTURE OF ESQUIROLIN A
LI Chao-Ming, ZHANG Gui-Hua, LIN Zhong-Wen,ZHENG Hui-Lan, SUN Han-Dong
Plant Diversity . 1991, (02): 1 -3 .