CHEMICAL CONSTITUENTS OF THE CHINESE DRUG HAN-QIAN-HU (LIGUSTICUM DAUCOIDES)
RAO Gao-Xiong, DAI Yun-Hua, ZHANG Fang, CAI Feng, SUN Han-Dong
Plant Diversity . 1991, (02): 1 -3 .