TRIGLYCERIDE COMPOSITION OF KERNEL FAT OF BUTYROSPERMUM PARIKII
Liao Xuekun, Guo Huiran,Wang Huiying, Yu Xuejian
Plant Diversity . 1990, (03): 1 -3 .