A NEW SPECIES OF CYMBIDIUM FROM YUNNAN
Wu Yingxiang,Liu Fangyuan
Plant Diversity . 1990, (03): 1 -3 .