CYTOGEOGRAPHY AND PHYLOGENY OF LILIEAE
WU Zheng Yi LI Heng YANG Chong-Ren
Plant Diversity . 1994, (S6): 1 -3 .