THE CHEMICAL STRUCTURE OF ETHYL PROTOCETRARATE
Sun Handong shcn Xiaoyu Lin Zhongwen Zhou Chan
Plant Diversity . 1990, (02): 1 -3 .