THE STRUCTURE OF SARCORUCININE A
Qiu Minghua He Cunheng Nie Ruilin Zheng qitai Zhou Jun
Plant Diversity . 1990, (01): 1 -3 .