STUDY ON THE STEROIDAL CONSTITUENTS OF CYNANCHUM AMPLEXICAULE
Qiu Shengxiang Zhang Zhungxin Zhou Jun
Plant Diversity . 1990, (01): 1 -3 .