ON THE GENUS CORYDALIS IN ZHEJIANG AND NEARBY AREAS
Zhang Yuhua Zhuang Yuanzhong
Plant Diversity . 1990, (01): 1 -3 .