A STUDY 0N THE S0URCE OF SEC0NDARY NUTRIENTS F0R GASTRODIA ELATA BL.
Zhuang Yi, Wang Yongzhen, Zhang Wei fang, Qin Mingzhu,Xie Zongchuan, Chen Yu, Chen Xiequan,Shao Yanan, Zheng Rulan
Plant Diversity . 1983, (01): 1 -3 .