STRUCTURE OF GUIDONGNIN
Sun Handong, Pan Lutai, Lin Zhongwen, Niu Fangdi
Plant Diversity . 1988, (03): 1 -3 .