THE CHEMICAL COMPONENTS OF ESSENTIAL OIL FROM ABIES FAXONIANA
Huang Yuanzheng, Wen Mingzhang, Xiao Shunchang,Zhao Hui, Ren Weijian
Plant Diversity . 1988, (01): 1 -3 .