BRIEF NOTE ON THE GENUS STEWARTIA IN ZHEJIANG
Chiu Paolin,Zhong Guorong
Plant Diversity . 1988, (01): 1 -3 .