STRUCTURE OF LUSHAHANRUBESCENSIN D
Qin Chongqiu, Li Fengqin,Li Huiling ( Henan Medical lnstitute,Zhengzhou )Sun Handong*and Lin Zhongwen
Plant Diversity . 1986, (01): 1 -3 .