Nitrogen - containing Compounds from Brachystemma calycinum
CHENG Yong - Xian ZHOU Jun TENG Rong - Wei TAN Ning - Hua
Plant Diversity . 2001, (04): 1 -3 .