Chemical Constituents of Calophyllum polyanthum
CHEN Ji - Jun XU Min LUO Shi - De WANG Hui - Ying XU Jian - Chu
Plant Diversity . 2001, (04): 1 -3 .