Advance in Flower Genetic Engineering I : Flower Color
ZHANGShi-Bao HU Hong LI Shu - Yun
Plant Diversity . 2001, (04): 1 -3 .