Pollen Morphology of Aceraceae and Its Systematic Implication
TIAN Xin JIN Qiao - Jun LI De - Zhu WEI Zhong - Xin XU Ting - Zhi
Plant Diversity . 2001, (04): 1 -3 .