The Genus Scleria in Yunnan
ZHANG Shu - Ren
Plant Diversity . 2001, (04): 1 -3 .