The Effect of Some Natural Products on the Fibrinolytic System
JIA Rui -Rui,TAN Ning -Hua, MU Qing, LI Chao- Ming,QIU Ming-Hua,LIU Jik-Kai
Plant Diversity . 2000, (04): 1 -3 .