New Data of Some Aceraceae Plants in Yunnan, China
TIAN Xin XU Ting-Zhi LI De-Zhu
Plant Diversity . 2001, (03): 1 -3 .