New Steroidal Glycosides from Tupistra wattii
YANG Fan SHEN Ping WANG Yi-Fei ZHANG Ren-Yan YANG Chong-Ren
Plant Diversity . 2001, (03): 1 -3 .