Chemical Constituents from Dysoxylum hainanense
LUO Xiao-Dong WU Shao-Hua MA Yun-Bao WU Da-Gang
Plant Diversity . 2001, (03): 1 -3 .