Chromosome Numbers of Eight Taxa of Begonia from Yunnan
TIAN Dai-Ke GUAN Kai-Yun ZHOU Qi-Xing GU Zhi-Jian
Plant Diversity . 2002, (02): 1 -3 .