Notes on Paphiopedilum concohr and Its Allies
LIU Zhong - Jian, ZHANG Jian - Yong, XU Xiang - Ming, MA Jing - Hua
Plant Diversity . 2000, (04): 1 -3 .