RAPD Analysis of Saccharum spontaneum from Different Ecospecific Colonies in Yunnan
FAN Yuan-Hong CHEN Hui SHI Xian-Wei CAI Qing ZHANG Ming ZHANG Ya-Ping
Plant Diversity . 2001, (03): 1 -3 .