Karyotypes of Nine Populations of Allium przewalskianum from Qinghai
XUE Chun-Ying,XU Jie-Mei,LIU Jian-Quan
Plant Diversity . 2000, (02): 1 -3 .