Triterpenoid Glycosides from the Lonicera japonica
CHEN Chang-Xiang,WANG Wei-Wei,NI Wei,CHEN Neng-Yu,ZHOU Jun
Plant Diversity . 2000, (02): 1 -3 .