A Research on the Relationship between GPAT and Plant Chill-Resistance
YANG Ming-Zhi, CHEN Shan- Na, YAN Bo, LIU Ji-Mei, HUANG Xing- Qi
Plant Diversity . 2000, (02): 1 -3 .