Yunnancoronarin, a New Diterpenoid from Hedychium yunnanense
ZHAO Qing,ZOU Cheng,HAO Xiao-Jiang,CHENG Yao-Zu
Plant Diversity . 2000, (01): 1 -3 .