Saponins from Hemsleya amabilis
YANG Ye-Kun,GAO Cheng-Wei,QIU Ming-Hua,NIE Rui-Lin
Plant Diversity . 2000, (01): 1 -3 .