Saluenin, a New Flavonol Glycoside from Camellia saluenensis
ZHOU Zhi-Hong,ZHANG Ying-Jun,YANG Chong-Ren
Plant Diversity . 2000, (01): 1 -3 .