Magnoquinone and Neolignans from Magnolia rostrata
DENG Shi-Ming CHENG Yong-Xian ZHOU Jun TAN Ning-Hua DING Zhong-Tao
Plant Diversity . 2001, (01): 1 -3 .