Constituents of Gastrodia elata in Guizhou
HAO Xiao-Yan,TAN Ning-Hua,ZHOU Jun
Plant Diversity . 2000, (01): 1 -3 .