Studies on the Chemical Constituents of Annona squamosa(7)
YANG Ren-Zhou,ZHENG Xiang-Ci,XIE Hai-Hui,WU Shu-Jun,WEI Xiao -Yi
Plant Diversity . 2000, (01): 1 -3 .