Callus Cuture and Flavonoids Production of Saussurea medusa
LI Mao-Yin,ZHAO De-Xiu,XING Jian-Min,ZHAO Li-Li
Plant Diversity . 2000, (01): 1 -3 .