Karyomorphology of Six Incarvillea Species
XIAO Hua, ZHOU Qi-Xing, GU Zhi-Jian, GUAN Kai-Yun
Plant Diversity . 2002, (01): 1 -3 .