Study on Micromorphology of Pollen Exine Surface in Camellia
AO Cheng-Qi,CHEN Gong-Xi,ZHANG Guo-Ping,GAO Kun ,CHANG Hung-Ta
Plant Diversity . 2002, (05): 1 -3 .