The Cross-Compatibility of Magnoliaceae
GONG Xun PAN Yue-Zhi YANG Zhi-Yun
Plant Diversity . 2001, (03): 1 -3 .