Embryology of Tripterospermum cordatum(Gentianceae)
CHEN Shi-Long,HO Ting-Nong,LIU Jian-Quan,HOng De-Yuun
Plant Diversity . 2000, (01): 1 -3 .