Chemical Analysis of Old Tea Trees in BaiYingShan Mountain and the Origin of Cultivated Tea
ZHANG YingJun**, YANG ChongRen,**, ZENG ShuFen, CHEN KeKe, JIANG HongJian, ZUO ChengLin
Plant Diversity . 2010, (01): 77 -82 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2010.09104