Genetic Transformation by Ti Plasmid in Trichosanthes kirilowii
LEI He-Tian SONG Jing-Yuan QI Jian-Jun ZHANG Yin-Ling YANG Jun-Shan GUO Zhi-Gang
Plant Diversity . 2001, (01): 1 -3 .