Reproductive Ecology of Iris ensata (Iridaceae)
XIAO YueE, TIAN Qi, ZHOU XiangYu, CHEN XiaoYa, HU YongHong
Plant Diversity . 2010, (02): 93 -102 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2010.09155