Research Advances in Methane Emission from Plants
ZHANG XiuJun, JIANG PiWen,DONG Dan, XIA ZongWei
Plant Diversity . 2010, (02): 177 -182 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2010.09208