Effect of New Specificity and Yield Enhancer on Amplification of lea 3 Gene
XU Li-Xia, WU Xiao-Lu, TANG Xiao-Qian, YAN Bo
Plant Diversity . 2010, (6): 535 -538 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2010.10069