Effects of the Regional Climate Change on the Plant Growth Trend in Xishuangbanna
SONG Fu-Qiang-, ZIAO Jun-Bin-, ZHANG Yi-Ping-, XU Zai-Fu-, XIAO Lai-Yun
Plant Diversity . 2010, (6): 547 -553 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2010.10140