Genomics Grand for Diversified Plant Secondary Metabolites
Xin FANG, Chang-Qing YANG, Yu-Kun WEI, Qi-Xia MA, Lei YANG, Xiao-Ya CHEN
Plant Diversity . 2011, (01): 53 -64 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2011.10233