A Karyological Study of Piptanthus (Leguminosae) from Sino-Himalayas
LIU Qin-Yu, WANG Xin-Jiang, ZHANG Yong-Zeng, LI Zhi-Min
Plant Diversity . 2011, (2): 164 -170 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2011.10178