Proteomics Reveal the Molecular Mechanism of Arabidopsis thaliana on Bacterial Signal N-3-oxo-hexanoyl-homoserine-lactone (OHHL)
NIU Xue-Yan-, ZHANG Hai-Jun-, BAI Xue-Gui-, LI Wan-Sha-, LIU Xiao-Guang-, HU Xiang-Yang
Plant Diversity . 2011, (4): 389 -395 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2011.10229