Evolution of Pollen in the Family Berberidaceae
ZHANG Ming-Ying-, LU Lu-, LI De-Zhu-, WANG Hong
Plant Diversity . 2012, (01): 1 -12 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2012.11105